Factory Tour

Turne në fabrikë

Selia e kompanisë

Zona e zyrës së selisë

Degë ngritëse ndërtimi

Dega e prodhimit të vinçave kullë

Fabrika e vinçave të kullës

Fabrika e vinçave të kullës